Facturi neplatite-ce trebuie sa faci


1. Daca aveti clienti de la care nu resusiti sa va incasati creantele din facturile emise, după mai multe încercări informale nereușite, primul pas il reprezinta o scrisoare de notificare formală de plata(Lettre de mise en demeure ) care poate ajuta la deblocarea situației, încurajând debitorul dvs. să vă plătească suma de bani pe care o datorează. Aceasta scrisoare o puteti descarca de aici.
Prin aceasta notificare vor fi aduse la cunostinta debitorului suma de plata, eventualele dobanzi care se vor percepe pentru neplata la termen creantei comerciale,termenul in care trebuie sa plateasca precum si faptul ca in caz de refuz se va initia actiunea judiciara prin huissier de justice, caz in care toate cheltuieliel legate de procedura de executare silita vor cadea in sarcina debitorului. Pentru a fi valabila, aceasta notificare trebuie trimisa prin poștă recomandată cu confirmare de primire.
2.Daca debitorul nu raspunde notificarii si nici nu face plata in termenul prevazut in notificare, in termen de 8 de zile va puteti adresa unui huissier de justice. Acesta din urmă poate lua în considerare o recuperare amiabilă la început, trimițând o citație pentru a plăti debitorului prin poștă cu confirmare de primire. Două situații pot apărea executorului judecătoresc care poate sau nu să continue procedura după aceea: În cazul în care debitorul este de acord să-și soluționeze situația financiară cu creditorul său, prescripția va fi suspendată. Debitorul poate plăti fie întreaga sumă, fie va fi stabilit un plan de esalonare. În cazul în care debitorul refuză să-și achite datoria sau nu raspunde în termen de 30 de zile, prescripția este prelungită cu șase luni prin raportul executorului judecătoresc . Noi notificări formale îi vor fi transmise. Dacă, în ciuda acestor noi notificari, situația rămâne neschimbată dincolo de aceste șase luni, executorul judecătoresc poate apela la alte proceduri. Acesta va putea apoi să recupereze datoria prin mijloace judiciare care să permită recuperarea sumelor neplătite prin confiscarea de active mobiliare si imobiliare precum si poprirea conturilor bancare.Registrul UBO


Legea din 18 septembrie 2017 privind prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului prevede obligativitatea inscrierii pana la 30.09.2019(update 31.12.2019) a asociatilor si administratorilor companiilor in registrul beneficiarilor efectivi UBO "Ultimate Beneficial Owner";
1. Cine este beneficiar efectiv
a. persona fizica care detine , direct sau indirect, un procent de minim 25% din drepturile de vot;
b.persoana fizica care exercita controlul asupra societatii prin alte mijloace cu acordul actionarilor;sau
c.directorii executivi;
2.Sanctiuni
Neanscrirea in registru pana la termenul stabilit se sanctioneaza cu amenda administrativa in cuantul de 250-50.000 euro;
3.Ce informatii se inregistreza
a.nume si prenume
b.data nasterii
c.adresa completa
d.numarul national
e.data de la care s-a dobandit calitatea de beneficiar efectiv
4.Inregistrarea se face prin intermediul platformei MYMINFIN personal sau prin imputernicit.Independent vs. Societate - ce sa alegi


Dincolo de ideea câstigătoare a unui antreprenor, planul său de afaceri începe deseori prin cântărirea opțiunilor de organizare a companiei – independent sau SRL? Ambele au atât avantaje, cît şi dezavantaje, aşadar recomandarea este alegerea unei forme de organizare care să se potrivească necesităţilor particulare ale firmei care se doreşte a se înfiinţa.
Din această cauză, venim în ajutor cu o comparaţie detaliată între cele două forme de organizare:

1.Independent


Avantaje

Costuri reduse de înfiinţare;
Costuri reduse pentru administrare;
Nu există obligativitatea unui contabil autorizat, deţinătorul putând să ţină propria contabilitate.
Dacă totuşi se optează pentru angajarea unui contabil, serviciile au un cost mai redus faţă de un SRL;
Un independent poate avea aidanti;
Profitul realizat poate fi valorificat oricând, fără necesitatea împărţirii dividendelor sau menţionării anului în documentele oficiale;
Desfiinţarea se realizează mai simplu faţă de un SRL, iar costurile sunt mai reduse;

Dezavantaje

Răspunderea persoanei fizice este nelimitata în cazul în care se înregistrează datorii;
În cazul unui independent, posibilitatea de dezvoltare este limitată;
Castigurile sunt supuse impozitului persoanelor fizice;

2.SRL


Avantaje

Răspunderea personală a asociaţilor în caz de datorii este limitată la capitalul social pe care l-a depus în momentul înfiinţării;
Dacă veniturile anuale se situează sub pragul de 100000 euro si salariul gerantului este mai mare de 45.000 euro, impozitul pe profit de 29% este înlocuit cu un impozit de 20%.
Daca se opeaza pentru o schema de distribuire a diviendelor impozitul scade de la 30% la 15%.

Dezavantaje

Investiţia iniţială necesară pentru înfiinţarea unui SRL este mai mare faţă de cea pentru un independent;
Există obligativitatea colaborării cu un contabil IPCF;
Cheltuielile de administrare sunt, în general, mai ridicate faţă de un independent;
Asociatul unui SRL nu poate beneficia de profitul obţinut decât prin distribuirea de dividende, pe care se aplică un impozit de 30%;
Procesul de desființare a unui SRL este mai anevoios ;

Fiscalitate independent vs. SRL


Vom analiza cazul in care independentul lucreaza singur , fara persoane in intretinere si fara reduceri fiscale si un SRL cu un gerant unic fara salariati cu aceleasi conditii de deducere ca si independentul.Castigul brut in ambele cazuri de 5.000 euro/luna si cheltuieli deductibile de 1.000 euro.Gerantul are un salariu brut de 2.000 euro/luna.Exemplul este in scop didactic.

1.Independent
Venit net =4000euro(5000-1000)x12=48.000 euro
Venit impozabil = 48.000- cotizatii sociale=4.800.000/120,5=39.834 euro
Cotizatii sociale = 48.000-39.834=8.165 euro/an
Impozit IPP = 12.990x25%+(22.920-12.990)x40%+(39.660-22.920)x45%+(39.834- 39.660)x50% - 7.730x25%=3.247+3.972+7.533+87- 1932=12.907 euro
Total de plata = 12.907+ 8.165= 21.072 euro

2.Societate
a)ISOC
Profit brut exercitiu = 48.000-24.000(2.000x12)=24.000 euro
Impozit ISOC = 24.000X29%= 6.960 euro- nu se incadreaza la cota redusa deoarece gerantul nu are salariu mai mare de 45.000 euro/an;
Profit net =24.000- 6.960= 17.040 euro
Impozit dividende = 17.040 x 30%=5.112 euro – se prezuma ca tot rezultatul se distribuie la dividende si nu s-a folosit nici o schema de reducere;
= 17.040 x 15% = 2.556 euro – s-a folosit schema rezervei de lichidare cu plata anticipata a 10% din rezultat.Pentru a beneficia de aceasta schema dividendele se pot plati numai dupa o perioada de 5 ani de la data constituirii;
b)IPP
Venit net =2000 euro
Venit impozabil = 24.000- cotizatii sociale=2.400.000/120,5=19.117 euro
Cotizatii sociale = 24.000-19.117=4.083 euro/an
Impozit IPP = 12.990x25%+(19.117-12.990)x40%-7.730x25%=3.247 + 2.450 – 1932= 3.765 euro
Total de plata 1 = 6.960 + 5.112 + 4.083 + 3.765 = 19.920 euro
Cu schema de reducere
Total de plata 2 = 6.960 + 2.556 + 4.083 + 3.765 = 17.364 euro

Din punct de vedere al fiscalitatii, balanta inclina in favoarea societatii: in cazul 1 se constata un avantaj fiscal de 1.152 euro, iar in al doilea caz avantajul creste si ajunge la 3.708 euro. Dar sa nu uitam ca aceste avantaje pot fi anulate de dreptul de a beneficia de o pensie mai mare, in cazul independentului, deoarece contributia este dubla .Optimizarea fiscala a profitului intreprinderii


Rata normală de reținere a impozitului reținut de compania dvs. la plata unui dividend la acționarul său este de 30%.Există, însă, o serie de excepții de la această rată numite si scheme de optimizare fiscala.
Rezerva de lichidare.
Dacă compania dvs. creaza o rezervă de lichidare, o cota de 17%, 20%sau 5% poate fi aplicate dividendelor din această rezervă (acest sistem este denumit „schema VVPR ter”). O rezervă de lichidare are avantajul ca la o anumită perioadă contabilă(exercitiu financiar) daca se plateste o cota de 10% din rezultatul exercitiului(profit) atunci dupa o anumita periada de timp taxarea dividendelor se face la o cota mai favorabila. Cota de 17% la distribuirea unei rezerve de lichidare creată cel târziu pentru anul contabil 2016 și care nu a fost păstrată timp de cel puțin cinci ani de la data constituirii .Cota de 20% se aplică dividendelor distribuite, în termen de cinci ani de la constituirea rezervei de lichidare. Dacă distribuirea rezervei de lichidare are loc după perioada de păstrare de cinci ani,reținerea impozitului de plată este redusă la 5%.
VVPR bis
Acest tratament fiscal preferențial se aplică dividendelor daca capitalul social este varsat in totalitate. Prin urmare, poate fi vorba de afaceri noi create începând cu 1 iulie 2013 sau majorări de capital efectuate începând cu 1 iulie 2013 în care au fost emise acțiuni noi. Înseamnă că companiile create înainte de 1 iulie 2013 și nu au făcut nici o majorare de capital(cu excepția creșterii de capital) nu poate beneficia niciodată de regim de favoare VVPR bis!
Cota impozitului pe dividende este de 20% pentru dividendele distribuite din profitul celui de-al doilea an după cel în care a fost varsat capitalul (nou) si 15% pentru dividendele distribuite din cel de-al treilea exercitiu si urmatoarele.
Nota: Indiferent de situație, daca se distribuie un dividend de 640 de euro în fiecare an,aceasta suma este scutita de impozit.Depunerea declaratiei de impozit IPP 2019-Termen limita 24.10.2019


Declaratie se depune de catre toti cei care au avut in anul 2018 venituri pe teritoriul Belgiei cat si din strainatate.
Noutatea pentru anul 2018 este ca in declaratie trebuie cuprinse si conturile, bunurile imobile, veniturile precum si societatile din strainatate.
Despre continutul declaratiei am scris aici.
Termenele de depunere sunt:
- format hartie 28.06.2019
- via Tax-on-web 15.07.2019
- prin mandatar 24.10.2019
Pentru crearea de mandate nu uitati cartea de identitate.Despre asociatii activi si pericolul de a fi impozitati ca salariatii


Asociatul activ este asimilat cu statutul social al lucrătorilor independenți.
Cand acesta intra in societate se va completa registrul de acțiuni semnat la noul asociat, pentru a transcrie mișcarea acestora. El, deasemena va trebui să semneze formularul de afiliere cu un fond de asigurări sociale si sa plateasca contributiile sociale. Cu toate acestea, societatea, raspunde solidar pentru neplata acestor contribuții de asigurări sociale.
Care sunt reglementarile prevazute de lege pentru definirea relatiilor de munca:
Legea din 27.12.2006 stabilește principiile care determină natura relației de muncă.
Principiile care permit evaluarea existenței sau absenței legăturii de autoritate sunt următoarele:
- libertatea de organizare a timpului de lucru;
- libertatea de organizare a muncii;
- posibilitatea exercitării unui control ierarhic.
De asemenea, se afirmă că următoarele elemente singure nu sunt capabile să califice natura relației de muncă:
- titlul convenției;
- înregistrarea la o instituție de securitate socială;
- înregistrarea la Banca Crossroads pentru Întreprinderi;
- înregistrarea la administrația T.V.A ;
- modul în care veniturile sunt raportate autorităților fiscale.
Criteriile utilizate pentru a determina tipul relatiei de munca sunt :
-muncitorul nu-și asumă un risc financiar, nu are nici o participație în capitală sau în profiturile întreprinderii;
-nu are nici o putere de decizie sau un spațiu de manevră în ceea ce privește mijloacele financiare ale întreprinderii;
- nu are putere de decizie asupra politicii de cumpărare a companiei;
- nu are putere în politica de preț a companiei;
-nu are nici o obligație de rezultatul obtinut;
-are garanția unei remunerații fixe, oricare ar fi rezultatele societății sau volumul serviciilor prestate la sfârșitul lucrărilor;
-nu poate sau nu are capacitatea de a angaja personal sau de a fi înlocuit;
- nu poate fi considerat ca o companie de către co-contractorul său sau el lucrează de obicei și în principal pentru una și aceeași persoană;
- lucrează cu materiale finanțate sau garantate de cealaltă parte și puse la dispoziția sa.
Dacă cinci dintre aceste criterii sunt găsite, serviciile de inspecție (ONSS) vor avea ca rezultat o prezumție munca salariată. In acest caz, se recalculeaza toate contributiile sociale ca si cum acesta ar fi salariat. In ultimul timp s-au inmultit controalele pe acest segment, stabilindu-se sume foarte mari in sarcina societatilor , in special acelora cu multi asociati activi.
Daca vreti sa va protejati afacerea astfel ca organul de control sa nu aiba motive sa va reincadreze relatiile de munca, trebuie facute anticipat o serie de demersuri.
CONTBEL are solutia si va poate ajuta si pe dvs. in acest sens.Noul cod al companiilor


Din 1 mai 2019, noul cod al companiilor și asociațiilor va intra în vigoare. Prin urmare, societatea cu răspundere limitată (abreviată la SRL) va deveni forma preferată de societate. Aceasta va înlocui SPRL și SPRL-S. Un SRL este o entitate juridică al cărei capital social este separat de capitalul privat al întreprinzătorului. În acest fel, fondatorul își poate proteja proprietatea privată în cazul în care compania are datorii. În viitor, dacă starterul dorește să creeze un SRL, nu va mai fi obligat să depună un capital minim. In prezent, dacă antreprenorul creează o societate cu răspundere limitată, trebuie să se angajeze să pună la dispoziția societății o sumă minimă, și anume o sumă de 18.550 de euro. Pe baza acestei sume, întreprinzătorul trebuie să plătească efectiv cel puțin 6.200 de euro (capital minim care urmează să fie eliberat) într-un cont bancar în momentul înființării. Această sumă permite SPRL să facă primele sale investiții sau să plătească primele cheltuieli. În viitor, pentru crearea unui SRL, nu va fi nevoie de capital minim ci atât cât întreprinzătorul are nevoie. În plus, va fi posibilă aducerea unei idei, a unui know-how într-un SRL, chiar dacă este adesea dificil să se cuantifice această contribuție. Fondatorul unei companii va trebui întotdeauna să stabilească un plan financiar. Mai important, această obligație va fi consolidată odată cu reforma. În acest plan, contractantul trebuie să stabilească o estimare a veniturilor și cheltuielilor activității sale pentru o perioadă de cel puțin doi ani de la înmatriculare. Antreprenorul trebuie să se gândească cu atenție asupra modului în care compania sa va putea să acopere datoriile în primii doi ani. Dacă nu furnizează fonduri suficiente pentru a acoperi financiar acești ani, el este personal răspunzător pentru datoriile companiei. Toate societățile de tip SPRL, după intrarea în vigoare a legii se pot transforma în SRL, prin opțiune, dar dacă nu o fac, pana în 2024 sunt obligate sa-și adapteze statutul corespunzător acestei forma de societate. http://www.contbel.be

© 2019 Contbel. All Rights Reserved |